Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
474/2016 Návrh na príspevok pozostalým po obetiach tragického nešťastia pádu vrtuľníka záchrannej zdravotnej služby pri obci Strelníky 31 12.10.2016
541/2016 Návrh na určenie funkčného platu predsedovi Protimonopolného úradu SR 38 30.11.2016
349/2016 Návrh na uskutočnenie neformálneho zasadnutia hláv štátov a predsedov vlád 27 členských krajín Európskej únie (Bratislava, 16. september 2016) 17 17.08.2016
486/2016 Návrh na vymenovanie podpredsedu Štatistického úradu SR 32 19.10.2016
564/2016 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 39 07.12.2016
261/2016 Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2016 15 30.06.2016
499/2016 Návrh Zamerania ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov do roku 2020 34 02.11.2016
209/2013 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (tlač 481) 57 30.04.2013
361/2015 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony 169 01.07.2015
84/2013 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 79/2008 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 47 14.02.2013
Stránka: 3 z 1851 / Záznamy: 21 - 30 z 18508