Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
93/2019 k návrhu zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 144 06.03.2019
92/2019 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 143 27.02.2019
91/2019 k Návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na marec 2019 143 27.02.2019
90/2019 k návrhu na zvýšenie počtu osôb určených na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a ich funkčné zaradenie 143 27.02.2019
89/2019 k návrhu na zvýšenie počtu osôb určených na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a ich funkčné zaradenie 143 27.02.2019
88/2019 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 143 27.02.2019
87/2019 k návrhu Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 143 27.02.2019
86/2019 k návrhu Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025 143 27.02.2019
85/2019 k Návrhu na uzavretie Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Európsky dohovor o krajine 143 27.02.2019
84/2019 k návrhu Ročných priorít okresov Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Medzilaborce, Revúca, Rožňava, Sobrance, Svidník a Trebišov na rok 2019 143 27.02.2019
Stránka: 4 z 1686 / Záznamy: 31 - 40 z 16852