Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
595/2021 k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2022 a rozpočtový výhľad na roky 2023 a 2024 35 14.10.2021
594/2021 k návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2022 35 14.10.2021
593/2021 k návrhu na vymenovanie podpredsedníčky Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 35 14.10.2021
592/2021 k návrhu na určenie spôsobu výberu kandidátov na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 35 14.10.2021
591/2021 k návrhu na úhradu príspevkov Slovenskej republiky do asistenčného piliera Európskeho mierového nástroja 35 14.10.2021
590/2021 k návrhu na zvýšenie pravidelného ročného príspevku Slovenskej republiky do Medzinárodného vyšehradského fondu 35 14.10.2021
589/2021 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 26. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, 16. konferencii zmluvných strán Kjótskeho protokolu a 3. konferencii strán slúžiacej ako stretnutie strán Parížskej dohody, Glasgow, Spojené kráľovstvo, 31. október - 12. november 2021 35 14.10.2021
588/2021 k Informácii o aktuálnej situácii šírenia afrického moru ošípaných, realizácii opatrení na zabránenie šíreniu a eradikáciu afrického moru ošípaných a stave znižovania denzity populácie diviaka 35 14.10.2021
587/2021 k návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2022 až 2024 35 14.10.2021
586/2021 k Správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2020 35 14.10.2021
Stránka: 4 z 1881 / Záznamy: 31 - 40 z 18803