Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
408/2021 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 22 14.07.2021
407/2021 k návrhu na vyčlenenie ozbrojených príslušníkov finančnej správy a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže pri zabezpečovaní verejného poriadku a v súvislosti s opatreniami v boji proti koronavírusu SARS-CoV-2 21 07.07.2021
406/2021 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky 21 07.07.2021
405/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 21 07.07.2021
404/2021 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2020 21 07.07.2021
403/2021 k návrhu Vojenskej stratégie Slovenskej republiky 21 07.07.2021
402/2021 k Plánu obnovy relevantných budov 2021 21 07.07.2021
401/2021 k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie 21 07.07.2021
400/2021 k Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2020 21 07.07.2021
399/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2020 Z. z. 21 07.07.2021
Stránka: 4 z 1862 / Záznamy: 31 - 40 z 18616