Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
123/2016 k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 1 30.03.2016
122/2016 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 1 30.03.2016
121/2016 k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 1 30.03.2016
120/2016 k návrhu na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 1 30.03.2016
119/2016 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2016 1 30.03.2016
118/2016 k návrhu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci mestu Martin na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta 1 30.03.2016
117/2016 k návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky k príprave Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 1 30.03.2016
109/2012 k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR 1 04.04.2012
108/2012 <div>k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany SR</div> 1 04.04.2012
107/2012 <div>k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR</div> 1 04.04.2012
Stránka: 4 z 1871 / Záznamy: 31 - 40 z 18706