Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
158/2018 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 99 11.04.2018
157/2018 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 99 11.04.2018
156/2018 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 99 11.04.2018
155/2018 k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 99 11.04.2018
154/2018 k Návrhu na odvolanie generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a na vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 99 11.04.2018
153/2018 k Návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2018 99 11.04.2018
152/2018 k Návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 107. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce od 28. mája do 8. júna 2018 v Ženeve 99 11.04.2018
151/2018 k Návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky 99 11.04.2018
150/2018 k Štvrtej správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky 99 11.04.2018
149/2018 k Akčnému plánu na roky 2018 – 2020 k Stratégii rozvoja kultúry SR na roky 2014 - 2020 - návrh 99 11.04.2018
Stránka: 4 z 1805 / Záznamy: 31 - 40 z 18049