Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
174/2021 k návrhu nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov 88 31.03.2021
173/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 88 31.03.2021
172/2021 k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 88 31.03.2021
171/2021 k návrhu na vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Úradu vlády Slovenskej republiky 88 31.03.2021
170/2021 k návrhu na podanie demisie vlády Slovenskej republiky 87 30.03.2021
169/2021 k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 86 24.03.2021
168/2021 k návrhu na odvolanie generálnej tajomníčky služobného úradu Úradu vlády Slovenskej republiky 86 24.03.2021
167/2021 k Správe o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2020 86 24.03.2021
166/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 86 24.03.2021
165/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov 86 24.03.2021
Stránka: 5 z 1840 / Záznamy: 41 - 50 z 18392