Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
83/2019 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom 143 27.02.2019
82/2019 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 143 27.02.2019
81/2019 k Návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 142 20.02.2019
80/2019 k Návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 142 20.02.2019
79/2019 k Návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 142 20.02.2019
78/2019 k Návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 142 20.02.2019
77/2019 k Návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 142 20.02.2019
76/2019 k návrhu na vymenovanie člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska 142 20.02.2019
75/2019 k Informácii o výsledkoch skúšok, testov, prieskumu trhu Bojového obrneného vozidla/Viacúčelového taktického vozidla 4x4 a návrh postupu realizácie obstarávania 142 20.02.2019
74/2019 k projektu - Rádiolokátor prehľadový letiskový (SRE/SSR/PAR) 142 20.02.2019
Stránka: 5 z 1686 / Záznamy: 41 - 50 z 16852