Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
653/2020 k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko - technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou 43 14.10.2020
652/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 43 14.10.2020
651/2020 k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 43 14.10.2020
650/2020 k návrhu na udelenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky pre ministra financií pred hlasovaním o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu 43 14.10.2020
649/2020 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 43 14.10.2020
648/2020 k Návrhu na zabezpečenie tvorby pohotovostných zásob v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu 42 12.10.2020
647/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 42 12.10.2020
646/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 42 12.10.2020
645/2020 k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 42 12.10.2020
644/2020 k návrhu na použitie ozbrojených síl Slovenskej republiky na odstraňovanie následkov núdzového stavu 41 09.10.2020
Stránka: 5 z 1807 / Záznamy: 41 - 50 z 18063