Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
398/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 21 07.07.2021
397/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 21 07.07.2021
396/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 21 07.07.2021
395/2021 k návrhu na odvolanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a na vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 19 30.06.2021
394/2021 k návrhu na odňatie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 19 30.06.2021
393/2021 k návrhu na poskytnutie zoznamu poradných orgánov, medzirezortných koordinačných skupín, pracovných komisií a konzultačných orgánov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy 19 30.06.2021
392/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 19 30.06.2021
391/2021 k návrhu aktualizácie cestovného semaforu 19 30.06.2021
390/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 19 30.06.2021
389/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 19 30.06.2021
Stránka: 5 z 1862 / Záznamy: 41 - 50 z 18616