Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
585/2021 k Správe o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2020 35 14.10.2021
584/2021 k návrhu na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej komisie pre otázky poľnohospodárstva, veterinárnej a fytosanitárnej starostlivosti vytvorenej ako mechanizmus na podporu plnenia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou 35 14.10.2021
583/2021 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc 35 14.10.2021
582/2021 k návrhu na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky 35 14.10.2021
581/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR 35 14.10.2021
580/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 35 14.10.2021
579/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 35 14.10.2021
578/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov 35 14.10.2021
577/2021 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 35 14.10.2021
576/2021 k návrhu nákupu antigénových testov zo spoločného obstarávania Európskej komisie 34 07.10.2021
Stránka: 5 z 1881 / Záznamy: 41 - 50 z 18803