Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
94/2012 <div>k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ</div> 1 04.04.2012
93/2012 <div>k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ</div> 1 04.04.2012
471/2010 k situácii súvisiacej s povodňami 1 09.07.2010
470/2010 k príprave návrhu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 1 09.07.2010
469/2010 k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany SR 1 09.07.2010
468/2010 k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR a vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR 1 09.07.2010
467/2010 k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 1 09.07.2010
466/2010 k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1 09.07.2010
465/2010 k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR 1 09.07.2010
464/2010 k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva a výstavby SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva a výstavby SR 1 09.07.2010
Stránka: 5 z 1830 / Záznamy: 41 - 50 z 18298