Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
148/2018 k Aktualizácii akčného plánu Národného programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike na obdobie rokov 2016 – 2020, na roky 2018-2019 - návrh 99 11.04.2018
147/2018 k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2018 99 11.04.2018
146/2018 ku Komplexnému zhodnoteniu efektivity členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách a s ním spojené finančné aspekty (2016-2017) 99 11.04.2018
145/2018 k Návrhu Kandidatúry Slovenskej republiky na predsedníctvo Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj na ministerskej úrovni v roku 2019 99 11.04.2018
144/2018 k Správe o vykonávaní medzinárodných zmlúv 99 11.04.2018
143/2018 k Východiskovej správe Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím 99 11.04.2018
143/2014 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 99 19.03.2014
142/2014 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 99 19.03.2014
141/2014 k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených predsedovi Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 99 19.03.2014
140/2014 k Dodatku č. 3 k Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny 99 19.03.2014
Stránka: 5 z 1871 / Záznamy: 41 - 50 z 18706