Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
81/2021 k návrhu na zvýšenie počtu osôb určených na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a ich funkčné zaradenie 75 10.02.2021
80/2021 k návrhu metodiky pre produktovú skupinu „Čistiace prostriedky a upratovacie služby“ s uplatnením environmentálnych charakteristík v rámci zeleného verejného obstarávania 75 10.02.2021
79/2021 k návrhu na zmenu člena Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 75 10.02.2021
78/2021 k návrhu na vyhlásenie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 74 05.02.2021
77/2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 74 05.02.2021
76/2021 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 618 z 30. septembra 2020 v znení uznesenia vlády SR č. 45 z 20. januára 2021 74 05.02.2021
75/2021 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 73 02.02.2021
74/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 73 02.02.2021
73/2021 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 73 02.02.2021
72/2021 k návrhu na zmenu podmienok a predĺženie obdobia realizácie projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov 73 02.02.2021
Stránka: 5 z 1830 / Záznamy: 41 - 50 z 18299