Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
102/2012 <div>k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR</div> 1 04.04.2012
108/2012 <div>k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva obrany SR</div> 1 04.04.2012
107/2012 <div>k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR</div> 1 04.04.2012
106/2012 <div>k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR</div> 1 04.04.2012
97/2012 <div>k návrhu na odvolanie vedúceho služobného úradu Úradu vlády SR a vymenovanie vedúcej služobného úradu Úradu vlády SR</div> 1 04.04.2012
98/2012 <div>k návrhu na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva financií SR a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva financií SR</div> 1 04.04.2012
485/2011 <div>k návrhu na poukázanie prostriedkov vybraným obciam pre zariadenia sociálnych služieb zriadené alebo založené obcou po 1. 7. 2002 a vyšším územným celkom na financovanie sociálnych služieb poskytovaných vybranými neverejnými poskytovateľmi</div> 53 06.07.2011
109/2014 <div>k návrhu na schválenie Protokolu o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce z 22. októbra 1963 (v znení Protokolov z 18. decembra 1970, 23. novembra 1977 a 18. decembra 1990) a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce (v znení Protokolov z 18. decembra 1970, <br>23. novembra 1977 a 18. decembra 1990)<br></div> 98 12.03.2014
792/2011 <div>k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov</div> 80 12.12.2011
388/2012 <div>k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona,&nbsp; ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony</div> 19 30.07.2012
Stránka: 5 z 1862 / Záznamy: 41 - 50 z 18616