Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
536/2020 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 155) 35 02.09.2020
535/2020 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o zamedzení dvojitému zdaneniu v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 35 02.09.2020
534/2020 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 35 02.09.2020
533/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 35 02.09.2020
532/2020 k návrhu na vymenovanie dvoch podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 34 26.08.2020
531/2020 k návrhu na odvolanie prednostu Okresného úradu Trnava 34 26.08.2020
530/2020 k návrhu na odvolanie člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 34 26.08.2020
529/2020 k Správe o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam 34 26.08.2020
528/2020 k Návrhu na účasť delegácie Slovenskej republiky na 64. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni konanej v dňoch 21. – 25. septembra 2020 34 26.08.2020
527/2020 k Návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na september 2020 34 26.08.2020
Stránka: 6 z 1796 / Záznamy: 51 - 60 z 17956