Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
469/2001 <div>k návrhu na späťvzatie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony (tlač 1014)</div> per_rollam 25.05.2001
365/2014 <div>k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov na záchranné a zabezpečovacie práce a ďalšie výdavky súvisiace s odstraňovaním následkov spôsobených živelnou pohromou v katastrálnom území obce Terchová v Žilinskom samosprávnom kraji</div> 117 28.07.2014
567/2011 <div>k návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu</div> 58 24.08.2011
122/2012 <div>k návrhu na vymenovanie Moniky Jankovskej do funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR</div> 2 11.04.2012
115/2012 <div>k návrhu na vymenovanie predsedu výkonného výboru Fondu národného majetku SR</div> 2 11.04.2012
125/2012 <div>k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR<br></div> 2 11.04.2012
114/2012 <div>k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR<br></div> 2 11.04.2012
117/2012 <div>k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR</div> 2 11.04.2012
124/2012 <div>k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR</div> 2 11.04.2012
453/2010 <div>k návrhu na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR</div> 1 09.07.2010
Stránka: 6 z 1842 / Záznamy: 51 - 60 z 18416