Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
747/2001 Správa z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR, splatných v I. štvrťroku 2001, so zameraním na kontrolu plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR k „Návrhu opatrení, ktoré stanovujú spôsob prístupu k informáciám v súlade s dokumentom AUDIT a so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám“ 169 15.08.2001
436/2016 Správa o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie 28 28.09.2016
171/2007 Správa o výsledkoch právnej analýzy preskúmania právnej a ekonomickej relevantnosti spôsobu usporiadania majetkových a prevádzkových vzťahov na Vodnej elektrárni Gabčíkovo - NESPRÍSTUPŇOVAŤ 33 28.02.2007
285/2016 Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR 16 07.07.2016
235/2016 Správa o vykonávaní medzinárodných zmlúv 12 15.06.2016
480/2016 Správa o území Zemplín s perspektívou jeho začlenenia medzi geoparky 32 19.10.2016
484/2016 Správa o stave plnenia ex ante kondicionalít k 30.09.2016 32 19.10.2016
236/2016 Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2015 12 15.06.2016
336/2016 Správa o realizácii 2. etapy Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 - 2015 17 17.08.2016
566/2014 Správa o prijatých opatreniach vo veci prevádzky Vodnej elektrárne Gabčíkovo - VYHRADENÉ 131 05.11.2014
Stránka: 6 z 1854 / Záznamy: 51 - 60 z 18532