Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
178/2021 k Správe o členstve Slovenskej republiky v Rade OSN pre ľudské práva v období rokov 2018 – 2020 1 07.04.2021
177/2021 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc 1 07.04.2021
176/2021 k návrhu na doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 88 31.03.2021
175/2021 k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie 88 31.03.2021
174/2021 k návrhu nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov 88 31.03.2021
173/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 88 31.03.2021
172/2021 k návrhu na odvolanie štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 88 31.03.2021
171/2021 k návrhu na vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Úradu vlády Slovenskej republiky 88 31.03.2021
170/2021 k návrhu na podanie demisie vlády Slovenskej republiky 87 30.03.2021
169/2021 k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 86 24.03.2021
Stránka: 7 z 1842 / Záznamy: 61 - 70 z 18416