Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
526/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská 34 26.08.2020
525/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky 34 26.08.2020
524/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky 34 26.08.2020
523/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Síky 34 26.08.2020
522/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov 34 26.08.2020
521/2020 k návrhu zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 34 26.08.2020
520/2020 k návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne 34 26.08.2020
519/2020 k návrhu zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 34 26.08.2020
518/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 34 26.08.2020
517/2020 k návrhu zákona o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach 34 26.08.2020
Stránka: 7 z 1796 / Záznamy: 61 - 70 z 17956