Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
154/2021 k návrhu zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva 85 17.03.2021
153/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 132/2020 Z. z. 85 17.03.2021
152/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 85 17.03.2021
151/2021 k návrhu Národného plánu širokopásmového pripojenia 85 17.03.2021
150/2021 k návrhu na odvolanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby 85 17.03.2021
149/2021 k návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2021 – 2026 85 17.03.2021
148/2021 k návrhu na prijatie Rozhodnutia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom 85 17.03.2021
147/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o ďalšom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 85 17.03.2021
146/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave 85 17.03.2021
145/2021 k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave 85 17.03.2021
Stránka: 7 z 1840 / Záznamy: 61 - 70 z 18392