Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1343/2002 k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 943 z 21. 8. 2002, ktorým bolo vydané rozhodnutie o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Gynekologicko-pôrodnícka nemocnica, so sídlom Partizánska 27, Bratislavana neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby 12 11.12.2002
1342/2002 k monitoru napĺňania administratívnych kapacít vytvorených uznesením vlády SR č. 702 z 18. júla 2001 k 1. októbru 2002 12 11.12.2002
1341/2002 k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 1154/2001 k 4. 12. 2002 12 11.12.2002
1340/2002 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa – Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity – VIII. časť 12 11.12.2002
1339/2002 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa - Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity - VII. časť 12 11.12.2002
1338/2002 k návrhu na udelenie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky 12 11.12.2002
1337/2002 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc 12 11.12.2002
1336/2002 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných 12 11.12.2002
1335/2002 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky 12 11.12.2002
1334/2002 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat 12 11.12.2002
Stránka: 7 z 1862 / Záznamy: 61 - 70 z 18616