Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
274/2021 k návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2021 12 19.05.2021
273/2021 k návrhu na vymenovanie predsedu Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 12 19.05.2021
272/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 12 19.05.2021
271/2021 k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2020 12 19.05.2021
270/2021 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 42. zasadnutí Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (14. – 18. júna 2021) 12 19.05.2021
269/2021 k Informácii o postupe plnenia základných podmienok pre implementáciu politiky súdržnosti Európskej únie po roku 2020 v podmienkach Slovenskej republiky 12 19.05.2021
268/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov - nové znenie 12 19.05.2021
267/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Rimava 12 19.05.2021
266/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná pamiatka Brezovská dolina 12 19.05.2021
265/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Hradná dolina 12 19.05.2021
Stránka: 9 z 1854 / Záznamy: 81 - 90 z 18532