Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
53/2001 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 480/2000 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 138 24.01.2001
52/2001 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov (tlač 859) 138 24.01.2001
111/2001 k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania - NEZVEREJNENÉ 139 31.01.2001
110/2001 k návrhu na vyslovenie súhlasu s prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže 139 31.01.2001
109/2001 k návrhu na vymenovanie Ing. Michala Novotného do funkcie prednostu Okresného úradu v Žiari nad Hronom 139 31.01.2001
108/2001 k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho úradu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 139 31.01.2001
107/2001 k návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania Danielovi Compagnonovi Rad Bieleho dvojkríža III. triedy 139 31.01.2001
106/2001 k návrhu na voľbu zástupcu štátu do Dozornej rady Národného úradu práce 139 31.01.2001
105/2001 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2001 139 31.01.2001
104/2001 k správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 1998 139 31.01.2001
Stránka: 9 z 1840 / Záznamy: 81 - 90 z 18392