Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
91/2021 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2020 určených na Svetovú výstavu EXPO Dubaj 2020 v kapitole Ministerstva hospodárstva SR 77 18.02.2021
98/2021 k návrhu na zabezpečenie pohotovostných zásob 79 18.02.2021
97/2021 k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie 79 18.02.2021
96/2021 k Informácii o finalizácii postupu testovania na školách na princípe výplachu ústnej dutiny kloktaním na odber biologického materiálu za účelom detekcie SARS-CoV-2 prostredníctvom PCR testu 79 18.02.2021
95/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 79 18.02.2021
94/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 79 18.02.2021
120/2021 k informácii o plnení úloh z uznesenia vlády SR č. 555 z 9. septembra 2020 a súvisiacom ďalšom postupe a návrhu na zriadenie pracovnej skupiny za účelom posúdenia najvhodnejšej metódy odobratia nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu a nájdenia riešenia v súvislosti s pretrvávajúcimi problémami štátnych orgánov pri plnení zákonných povinností, resp. povinností z uznesenia vlády SR č. 555 z 9. septembra 2020 80 24.02.2021
119/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie 80 24.02.2021
118/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 80 24.02.2021
117/2021 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Prešov, ISTAR – rekonštrukcia b. č. 4 80 24.02.2021
Stránka: 1828 z 1842 / Záznamy: 18271 - 18280 z 18417