Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
116/2021 k sprievodnému materiálu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie 80 24.02.2021
115/2021 k návrhu na vymenovanie prednostu Okresného úradu Prievidza 80 24.02.2021
114/2021 k návrhu zámeru zabezpečenia prezentácie unikátnych vodíkových technológií vyvíjaných v Slovenskej republike na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020 80 24.02.2021
113/2021 k návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na marec 2021 80 24.02.2021
112/2021 k návrhu na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie 80 24.02.2021
111/2021 k návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh 80 24.02.2021
110/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 80 24.02.2021
109/2021 k Národnému programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 80 24.02.2021
108/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 80 24.02.2021
107/2021 k návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 80 24.02.2021
Stránka: 1829 z 1842 / Záznamy: 18281 - 18290 z 18417