Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
127/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov 141 14.02.2001
126/2001 k návrhu poslanca Národnej rady SR Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov (tlač 886) 141 14.02.2001
146/2003 k návrhu .... - DôVERNÉ 202 13.02.2001
125/2001 k návrhu na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky 140 07.02.2001
124/2001 k návrhu na zabezpečenie finančných prostriedkov pre Kanceláriu prezidenta SR na úhradu prác a dodávok súvisiacich s obstaraním rezidencie pre prezidenta Slovenskej republiky 140 07.02.2001
123/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny 140 07.02.2001
122/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín 140 07.02.2001
121/2001 k správe o výsledkoch prípravy na členstvo v NATO a o prioritách postupu pri plnení úloh Ročného národného programu prípravy Slovenskej republiky na členstvo v NATO vo vojenskej a obrannej oblasti na rok 2001 140 07.02.2001
120/2001 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2001 140 07.02.2001
119/2001 k návrhu na určenie odmeny pri životnom jubileu 140 07.02.2001
Stránka: 1830 z 1842 / Záznamy: 18291 - 18300 z 18417