Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
214/2021 Návrh na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 4 21.04.2021
213/2021 Návrh na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 186 zo 7. apríla 2021 k príprave Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 4 21.04.2021
212/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 4 21.04.2021
211/2021 Návrh na odvolanie a vymenovanie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 4 21.04.2021
210/2021 Návrh na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 4 21.04.2021
209/2021 Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 21.04.2021
208/2021 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 4 21.04.2021
207/2021 Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu a člena Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku 4 21.04.2021
206/2021 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 4 21.04.2021
205/2021 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 4 21.04.2021
Stránka: 1 z 1840 / Záznamy: 1 - 10 z 18392