Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
233/2002 návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania kombinovaných práčok so sušičkou pre domácnosť energetickým štítkom 208 13.03.2002
212/2004 návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesenia Národnej rady SR č. 793/2004 prijatého na 22. schôdzi Národnej rady SR 74 03.03.2004
504/2008 návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 106 20.08.2008
543/2001 návrhu zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na II. polrok 2001 163 13.06.2001
695/2003 Nk návrhu na finančné zabezpečenie úpravy budovy Reduty v súvislosti s Jarným zasadnutím Parlamentného zhromaždenia NATO v Bratislave v roku 2004 43 16.07.2003
152/2007 Nk návrhu na odvolanie a vymenovanie prednostu krajského pozemkového úradu a riaditeľov obvodných pozemkových úradov 33 28.02.2007
322/2004 Nk návrhu na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu SCA Hygiene Products, s. r. o. Gemerská Hôrka 81 15.04.2004
1087/2007 Nk návrhu na úpravu platových náležitostí predsedovi Úradu pre reguláciu železničnej dopravy 73 19.12.2007
747/2003 Nk návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael o vzájomnej pomoci v colných otázkach 44 20.08.2003
474/2002 Nk návrhu na zmenu určenia orgánov podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 218 09.05.2002
Stránka: 1786 z 1796 / Záznamy: 17851 - 17860 z 17956