K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 3. júna 2001
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 161. /mimoriadnej/ schôdzi a rokuje pod vedením predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu.

Na zasadnutí nie je prítomný:
minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan / ZPC /
Neprítomného ministra zastupuje štátny tajomník

x x x x x


Vláda SR na dnešnej mimoriadnej schôdzi rokovala o Návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2002. Rokovanie o Návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2002 bolo prerušené a vláda SR sa bude uvedeným návrhom zaoberať na najbližšom rokovaní vlády SR v stredu 6. júna 2001.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová

Vláda SR prerokovala a prijala uznesenie k Návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 268 z      21. marca 2001...
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová
Poznámka: Materiál je tajný.


x x x x x

KONIEC KOMUNIKÉ
Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR