K O M U N I K É
z mimoriadneho rokovania vlády Slovenskej republiky 8. októbra 2006
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 14. schôdzi a rokuje
pod vedením predsedu Roberta Fica

Na zasadnutí nie je prítomný:

minister životného prostredia SR Jaroslav Izák

Neprítomného ministra zastupuje štátny tajomník


Do programu bol dodatočne doplnený:

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov a o uľahčení vydávania víz pre držiteľov služobných pasov
Predkladá: podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák

xxxxx

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh aktualizácie Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 - základná verzia. Aplikáciou Návrhu systému riadenia sa vytvorí priestor k efektívnemu systému riadenia  štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007-2013.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.
Návrh predložil minister financií SR Ján Počiatek.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013. Cieľom materiálu je stanovenie jednotných pravidiel finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013 na národnej úrovni.
Návrh predložil minister financií SR Ján Počiatek.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 (II. etapa).
Návrh predložil minister financií SR Ján Počiatek.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila zdôvodnenie a návrh na vytvorenie Operačného programu pre Ministerstvo hospodárstva SR na roky 2007 - 2013.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vytvorenie Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
Návrh predložil minister financií SR Ján Počiatek.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Operačného programu Zdravotníctvo na roky 2007 - 2013 (1. verzia). Materiál predstavuje základný strategický dokument pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v programovacom období 2007 – 2013 v oblasti zdravotníctva.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Ivan Valentovič.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov a o uľahčení vydávania víz pre držiteľov služobných pasov.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák.

xxxxx

Koniec komuniké.
Silvia Glendová, hovorkyňa vlády SR