K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 4. júla 2006
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 1. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Roberta Fica

xxxxx

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie štátnych tajomníkov ministerstiev.
Návrh predložil predseda vlády SR Robert Fico.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vymenovanie vedúceho Úradu vlády SR.
Návrh predložil predseda vlády SR Robert Fico.

xxxxx

Koniec komuniké.
Silvia Glendová – hovorkyňa predsedu vlády SR