K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 15. mája 2001
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 158. /mimoriadnej/ schôdzi a rokuje pod vedením podpredsedu vlády SR pre ekonomiku Ivana Mikloša.

Na zasadnutí nie sú prítomní:
minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan / ZPC /
minister životného prostredia SR László Miklós /NR SR/
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci

x x x x x


Vláda SR na dnešnej schôdzi začala rokovať o Návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2002 a o rozdelení výdavkov na vybrané priority a limity výdavkov štátneho rozpočtu rozpočtových kapitol na rok 2002. Rozpočet vychádza z predpokladaného rastu HDP o 3,6 %, priemernej miery inflácie na úrovni 6,7 % a priemernej miery nezamestnanosti (podľa výberového zisťovania) 18,9 %. Rokovanie o Návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2002 bolo prerušené a vláda SR sa bude uvedeným návrhom zaoberať na jednom z ďalších rokovaní vlády.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová

x x x x x

KONIEC KOMUNIKÉ
Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR