K O M U N I K É
z mimoriadneho rokovania vlády Slovenskej republiky 17. júla 2009
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 163. schôdzi a rokovala
pod vedením predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica


Na zasadnutí neboli prítomní:
podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva  a menšiny Dušan Čaplovič
podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR Viera Petríková
podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj
minister financií SR Ján Počiatek
minister obrany SR Jaroslav Baška
minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Igor Štefanov
minister zdravotníctva SR Richard Raši
Neprítomných ministrov zastupovali štátni tajomníci.xxxx


Vláda SR prerokovala a schválila návrh na uzavretie dodatku č. II ku koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1.  
Návrh predložil  minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny.


xxxxx

Koniec komuniké.
Silvia Glendová, hovorkyňa vlády SR