Podanie žiadosti o poskytnutie informácie z Úradu vlády Slovenskej republiky

Elektronická služba umožní podanie elektronickej žiadosti na poskytnutie informácie, materiálu, záznamu, resp. iného výstupu súvisiaceho s činnosťou Úradu vlády Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Na základe prijatého elektronického podania je po jeho spracovaní používateľ informovaný prostredníctvom odpovedného formulára. Rozhodnutie, informácia, prípadne ďalšie doplňujúce informácie  k predloženému podaniu budú používateľovi doručené do jeho elektronickej schránky (eDesk ÚPVS).
 
 
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov na Ústrednom portáli verejných služieb (www.slovensko.sk) bez časového obmedzenia. Pre vybavenie služby je potrebné prihlásenie prostredníctvom eID karty (úroveň autentifikácie 4). Elektronická služba nevyžaduje platbu. Používateľ je informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Dátum platnosti od: 31.12.2015.
 
 
: Žiadne súvisiace služby
História:
09.11.2015
18.04.2016