Podanie podnetu na vykonanie kontroly Úradom vlády Slovenskej republiky

Elektronická služba umožní podanie podnetu na vykonanie kontroly Úradom vlády Slovenskej republiky k príslušnej oblasti súvisiacej s Otvorenou vládou. Jedná sa o podnety k oblastiam (predmet podnetu): nahlasovania podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní európskych prostriedkov, nahlasovanie podaní súvisiacich s čerpaním finančných prostriedkov v gescii Úradu vlády Slovenskej republiky, nahlasovanie podaní súvisiacich s vybavovaním petícií a podaní v štátnej správe, nahlasovanie podaní súvisiacich s kontrolou plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy, nahlasovanie podaní súvisiacich s kontrolou plnenia úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky, nahlasovanie podaní súvisiacich s kontrolou použitia verejných financií poskytnutých Úradom vlády Slovenskej republiky.
 
Na základe prijatého elektronického podania je po jeho spracovaní používateľ informovaný prostredníctvom odpovedného formulára. Rozhodnutie, informácia, prípadne ďalšie doplňujúce informácie  k predloženému podaniu budú používateľovi doručené do jeho elektronickej schránky (eDesk ÚPVS).
 
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov na Ústrednom portáli verejných služieb (www.slovensko.sk) bez časového obmedzenia. Pre vybavenie služby je potrebné prihlásenie prostredníctvom eID karty (úroveň autentifikácie 4). Elektronická služba nevyžaduje platbu. Používateľ je informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Dátum platnosti od: 31.12.2015.
 
 
: Žiadne súvisiace služby
História:
09.11.2015
18.04.2016