Informovanie sa o stave podnetu podaného Úradu vlády Slovenskej republiky

Elektronická služba umožní informovanie sa o stave riešenia podnetu, ktorý bol podaný Úradu vlády SR. Výsledkom spracovania predmetnej služby je poskytnutá informácia o stave riešenia prijatého podnetu.
 
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov na portáli druhej úrovni a to Ústrednom portáli verejných služieb (open.slovensko.sk) bez časového obmedzenia. Pre vybavenie služby je potrebné prihlásenie prostredníctvom eID karty (úroveň autentifikácie 4). Elektronická služba nevyžaduje platbu. Nakoľko sa jedná o informačné služby, nie je používateľ informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom notifikácií (úroveň 0). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Dátum platnosti od: 31.12.2015.
 
 
: Žiadne súvisiace služby
História:
09.11.2015
18.04.2016