Informovanie sa o kontrolovanom subjekte Úradom vlády Slovenskej republiky

Elektronická služba umožní získanie informácií (výsledkov kontrol realizovaných Úradom vlády SR) k príslušným kontrolovaným subjektom prostredníctvom ich zverejnenia na webovom sídle Úradu vlády SR. Zverejnené informácie sú dostupné v štruktúrovanej podobe.
 
Používateľ má možnosť sa prihlásiť k automatizovanému odberu jednotlivých typov informácií prostredníctvom Abonenského portálu. Systém nahlásené odbery vyhodnocuje v pravidelných intervaloch a v prípade zverejnenia nových údajov, zašle používateľovi mailovú notifikáciu so samotným obsahom predmetných informácií - výstup.
 
Dostupnosť služby je prostredníctvom portálu druhej úrovne:
 
 
 
 
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov na vlastnom portáli druhej úrovne (rokovania.gov.sk) bez časového obmedzenia. Pre vybavenie služby – prezeranie údajov nie je potrebné prihlásenie. Pre prihlásenie sa k odberu predmetných údajov je potrebné prihlásenie prostredníctvom eID karty (úroveň autentifikácie 4). Elektronická služba nevyžaduje platbu. Nakoľko sa jedná o informačné služby, nie je používateľ informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom notifikácií (úroveň 0). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie nie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Dátum platnosti od: 31.12.2015.
 
 
: Žiadne súvisiace služby
História:
09.11.2015
18.04.2016