Poskytnutie informácií o rokovaní poradných orgánov a podanie žiadostí pre poradné orgány vlády Slovenskej republiky

Elektronická služba umožní podanie elektronickej žiadosti pre jednotlivé poradné orgány vlády Slovenskej republiky na poskytnutie informácie, materiálu, záznamu, resp. iného výstupu  súvisiaceho s rokovaním poradného orgánu vlády Slovenskej republiky. Pre jednotlivé poradné orgány vlády SR sú vytvorené individuálne elektronické služby dostupné na uvedených odkazoch:
 
 
 
Na základe prijatého elektronického podania je po jeho spracovaní používateľ informovaný prostredníctvom odpovedného formulára. Rozhodnutie, informácia, prípadne ďalšie doplňujúce informácie  k predloženému podaniu budú používateľovi doručené do jeho elektronickej schránky (eDesk ÚPVS).
 
 
Elektronická služba je dostupná prostredníctvom vyššie uvedených odkazov na Ústrednom portáli verejných služieb (www.slovensko.sk) bez časového obmedzenia. Pre vybavenie služby je potrebné prihlásenie prostredníctvom eID karty (úroveň autentifikácie 4). Elektronická služba nevyžaduje platbu. Používateľ je informovaný o priebehu konania jeho podania prostredníctvom notifikácií (úroveň 3). Pre odoslanie elektronickej služby na spracovanie je vyžadovaný zaručený elektronický podpis. Dátum platnosti od: 31.12.2015.
 
 
: Žiadne súvisiace služby
História:
09.11.2015
18.04.2016