Elektronické služby

Názov služby Kód služby Odbor Kompetencie
Informačná služba Informovanie sa o kontrolovanom subjekte Úradom vlády Slovenskej republiky A.10.1 Sekcia kontroly a prevencie korupcie Kontrolná činnosť ÚV SR
Informačná služba Podanie podnetu na vykonanie kontroly Úradom vlády Slovenskej republiky A.10.2 Sekcia kontroly a prevencie korupcie Kontrolná činnosť ÚV SR
Informačná služba Podanie anonymného podnetu na vykonanie kontroly Úradom vlády Slovenskej republiky A.10.2 Sekcia kontroly a prevencie korupcie Kontrolná činnosť ÚV SR
Informačná služba Informovanie sa o stave podnetu podaného Úradu vlády Slovenskej republiky A.10.5 Sekcia kontroly a prevencie korupcie Kontrolná činnosť ÚV SR
Informačná služba Informovanie sa o výsledku kontroly vykonanej Úradom vlády Slovenskej republiky A.10.6 Sekcia kontroly a prevencie korupcie Kontrolná činnosť ÚV SR
Informačná služba Poskytnutie informácií z kontrolnej činnosti vykonanej Úradom vlády Slovenskej republiky A.10.7 Sekcia kontroly a prevencie korupcie Kontrolná činnosť ÚV SR
Informačná služba Poskytnutie materiálu z rokovania vlády Slovenskej republiky A.7.10 Odbor vládnej agendy Rokovanie vlády SR
Informačná služba Podanie žiadosti o poskytnutie informácie z Úradu vlády Slovenskej republiky A.7.3 Príslušný útvar Úradu vlády SR Činnosť Úradu vlády SR
Informačná služba Podanie žiadosti o stretnutie / rozhovor s členom vlády Slovenskej republiky A.7.6 Príslušný útvar Úradu vlády SR Činnosť Úradu vlády SR
Informačná služba Poskytnutie informácií o rokovaní poradných orgánov a podanie žiadostí pre poradné orgány vlády Slovenskej republiky A.8.1 Príslušný poradný orgán vlády SR Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 10 z 12