Otvorené dáta vo formáte XML

Materiály na rokovanie vlády SR
Materiály na rokovanie vlády SR - Schema
Dataset poskytuje informácie o materiáloch na rokovanie vlády SR.
Veľkosť xml súboru 54,85 MB
Veľkosť xsd súboru 6,74 kB
Dátum aktualizácie: 03.12.2021 09:21

Rokovanie vlády SR
Rokovanie vlády SR - Schema
Dataset poskytuje informácie o rokovaniach vlády SR.
Veľkosť xml súboru 33,72 MB
Veľkosť xsd súboru 3,38 kB
Dátum aktualizácie: 03.12.2021 09:22

Rokovanie vlády SR - číselníky
Rokovanie vlády SR - číselníky - Schema
Dataset poskytuje informácie o číselníkoch použitých v datasetoch o rokovaniach vlády SR.
Veľkosť xml súboru 17,27 kB
Veľkosť xsd súboru 3,48 kB
Dátum aktualizácie: 16.10.2019 23:10

Materiály na rokovanie poradných orgánov vlády SR
Materiály na rokovanie poradných orgánov vlády SR - Schema
Dataset poskytuje informácie o materiáloch pre rokovanie poradných orgánov vlády SR.
Veľkosť xml súboru 2,54 MB
Veľkosť xsd súboru 6,47 kB
Dátum aktualizácie: 01.12.2016 11:16

Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rokovanie poradných orgánov vlády SR - Schema
Dataset poskytuje informácie o rokovanie poradných orgánov vlády SR.
Veľkosť xml súboru 1,65 MB
Veľkosť xsd súboru 4,62 kB
Dátum aktualizácie: 07.12.2016 13:17

Rokovanie poradných orgánov vlády SR - číselníky
Rokovanie poradných orgánov vlády SR - číselníky - Schema
Dataset poskytuje informácie o číselníkoch použitých v datasetoch o rokovaniach poradných orgánov vlády SR.
Veľkosť xml súboru 1,52 kB
Veľkosť xsd súboru 3,48 kB
Dátum aktualizácie: 23.02.2016 16:36

Úlohy z uznesení vlády SR
Úlohy z uznesení vlády SR - Schema
Dataset poskytuje informácie o schválených úlohách z uznesení vlády SR.
Veľkosť xml súboru 14,89 MB
Veľkosť xsd súboru 4,12 kB
Dátum aktualizácie: 06.12.2021 12:19

Plnenie úloh z uznesení vlády SR
Plnenie úloh z uznesení vlády SR - Schema
Dataset poskytuje informácie o prehľade plnení úloh z uznesení vlády SR.
Veľkosť xml súboru 4,60 MB
Veľkosť xsd súboru 3,91 kB
Dátum aktualizácie: 03.12.2021 07:20

Plnenie úloh z uznesení vlády SR - číselníky
Plnenie úloh z uznesení vlády SR - číselníky - Schema
Dataset poskytuje informácie o číselníkoch použitých v datasetoch o plnení úloh z uznesení vlády SR.
Veľkosť xml súboru 6,70 kB
Veľkosť xsd súboru 2,41 kB
Dátum aktualizácie: 23.02.2016 16:36

Plán kontrolnej činnosti ÚV SR
Plán kontrolnej činnosti ÚV SR - Schema
Dataset poskytuje informácie o plánoch kontrolnej činnosti ÚV SR.
Veľkosť xml súboru 105,54 kB
Veľkosť xsd súboru 4,93 kB
Dátum aktualizácie: 07.11.2016 16:15

Hodnotenie kontrolnej činnosti ÚV SR
Hodnotenie kontrolnej činnosti ÚV SR - Schema
Dataset poskytuje informácie o hodnoteniach kontrolnej činnosti ÚV SR.
Veľkosť xml súboru 1,52 kB
Veľkosť xsd súboru 4,11 kB
Dátum aktualizácie: 23.02.2016 16:36

Kontrolná činnosť ÚV SR - číselníky
Kontrolná činnosť ÚV SR - číselníky - Schema
Dataset poskytuje informácie o číselníkoch použitých v datasetoch o kontrolnej činnosť ÚV SR.
Veľkosť xml súboru 4,31 kB
Veľkosť xsd súboru 2,10 kB
Dátum aktualizácie: 30.11.2016 14:16