Otvorené dáta vo formáte XML

Materiály na rokovanie vlády SR
Materiály na rokovanie vlády SR - Schema
Dataset poskytuje informácie o materiáloch na rokovanie vlády SR.
Veľkosť xml súboru 50,56 MB
Veľkosť xsd súboru 6,74 kB
Dátum aktualizácie: 23.01.2020 16:01

Rokovanie vlády SR
Rokovanie vlády SR - Schema
Dataset poskytuje informácie o rokovaniach vlády SR.
Veľkosť xml súboru 27,16 MB
Veľkosť xsd súboru 4,65 kB
Dátum aktualizácie: 18.10.2016 14:15

Rokovanie vlády SR - číselníky
Rokovanie vlády SR - číselníky - Schema
Dataset poskytuje informácie o číselníkoch použitých v datasetoch o rokovaniach vlády SR.
Veľkosť xml súboru 14,40 kB
Veľkosť xsd súboru 3,48 kB
Dátum aktualizácie: 30.11.2016 13:15

Materiály na rokovanie poradných orgánov vlády SR
Materiály na rokovanie poradných orgánov vlády SR - Schema
Dataset poskytuje informácie o materiáloch pre rokovanie poradných orgánov vlády SR.
Veľkosť xml súboru 2,54 MB
Veľkosť xsd súboru 6,47 kB
Dátum aktualizácie: 01.12.2016 11:16

Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rokovanie poradných orgánov vlády SR - Schema
Dataset poskytuje informácie o rokovanie poradných orgánov vlády SR.
Veľkosť xml súboru 1,65 MB
Veľkosť xsd súboru 4,62 kB
Dátum aktualizácie: 07.12.2016 13:17

Rokovanie poradných orgánov vlády SR - číselníky
Rokovanie poradných orgánov vlády SR - číselníky - Schema
Dataset poskytuje informácie o číselníkoch použitých v datasetoch o rokovaniach poradných orgánov vlády SR.
Veľkosť xml súboru 1,52 kB
Veľkosť xsd súboru 3,48 kB
Dátum aktualizácie: 13.10.2016 14:13

Úlohy z uznesení vlády SR
Úlohy z uznesení vlády SR - Schema
Dataset poskytuje informácie o schválených úlohách z uznesení vlády SR.
Veľkosť xml súboru 1,34 MB
Veľkosť xsd súboru 4,12 kB
Dátum aktualizácie: 27.05.2016 13:09

Plnenie úloh z uznesení vlády SR
Plnenie úloh z uznesení vlády SR - Schema
Dataset poskytuje informácie o prehľade plnení úloh z uznesení vlády SR.
Veľkosť xml súboru 0,97 kB
Veľkosť xsd súboru 2,81 kB
Dátum aktualizácie: 23.02.2016 16:36

Plnenie úloh z uznesení vlády SR - číselníky
Plnenie úloh z uznesení vlády SR - číselníky - Schema
Dataset poskytuje informácie o číselníkoch použitých v datasetoch o plnení úloh z uznesení vlády SR.
Veľkosť xml súboru 7,13 kB
Veľkosť xsd súboru 2,41 kB
Dátum aktualizácie: 18.10.2016 12:15

Plán kontrolnej činnosti ÚV SR
Plán kontrolnej činnosti ÚV SR - Schema
Dataset poskytuje informácie o plánoch kontrolnej činnosti ÚV SR.
Veľkosť xml súboru 105,54 kB
Veľkosť xsd súboru 4,93 kB
Dátum aktualizácie: 29.11.2016 12:16

Hodnotenie kontrolnej činnosti ÚV SR
Hodnotenie kontrolnej činnosti ÚV SR - Schema
Dataset poskytuje informácie o hodnoteniach kontrolnej činnosti ÚV SR.
Veľkosť xml súboru 1,52 kB
Veľkosť xsd súboru 4,11 kB
Dátum aktualizácie: 13.09.2016 16:13

Kontrolná činnosť ÚV SR - číselníky
Kontrolná činnosť ÚV SR - číselníky - Schema
Dataset poskytuje informácie o číselníkoch použitých v datasetoch o kontrolnej činnosť ÚV SR.
Veľkosť xml súboru 4,31 kB
Veľkosť xsd súboru 2,10 kB
Dátum aktualizácie: 30.11.2016 14:16