Detail materiálu

Základné údaje
Vyhodnotenie aktuálnej bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
KBR1/2018
10.05.2018
príslušný člen poradného orgánu vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
7746
ústne informácie členov BR a trvale prizývaných
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
1

História::
10.05.2018 14:31
10.05.2018 14:31