Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
645 Informácia o výsledkoch skúšok, testov, prieskumu trhu Bojového obrneného vozidla/Viacúčelového taktického vozidla 4x4 a návrh postupu realizácie obstarávania 118. 20.02.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
646 Projekt - Rádiolokátor prehľadový letiskový (SRE/SSR/PAR) 118. 20.02.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
644 Informácia: Analýza alternatív ochrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky do času dodania nových taktických stíhacích lietadiel 118. 20.02.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
630 Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2019 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
631 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku na rok 2019 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
632 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie na rok 2019 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
633 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie na rok 2019 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
634 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2019 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
635 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre energetickú bezpečnosť na rok 2019 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
636 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre kybernetickú bezpečnosť na rok 2019 117. 23.01.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 1 z 16 / Záznamy: 1 - 10 z 157