Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
616 Návrh Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2017 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
617 Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
618 Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2019-2020 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
619 Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách SR v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodným i zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl k 31. decembru 2019 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
620 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
621 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
625 Návrh Zmeny a doplnenia Štatútu Situačného centra Slovenskej republiky 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
622 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky za účelom poradenstva a výcviku jej obranných a bezpečnostných síl 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
623 Návrh na vyčlenenie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky počas predsedníctva Slovenskej republiky krajinám Salzburského fóra, krajinám Vyšehradskej skupiny a v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
624 Rôzne 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 1 z 14 / Záznamy: 1 - 10 z 137