Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
723 Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2020 135. 06.05.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
722 Správa o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2020 135. 06.05.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
724 Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2020 135. 06.05.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
721 Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2020 135. 06.05.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
725 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 135. 06.05.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
716 Návrh Medzirezortného programu 06E – Podpora obrany štátu na roky 2021 až 2023 132. 02.03.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
717 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 132. 02.03.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
720 Návrh Strategického zamerania činnosti Slovenskej informačnej služby 132. 02.03.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
718 Návrh Národný plán vykonávania účasti Slovenskej republiky v Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie 2021 132. 02.03.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
719 Informácia o výsledkoch auditu prevádzkovateľa základnej služby Ústredný portál verejnej správy a návrh opatrení 132. 02.03.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 1 z 24 / Záznamy: 1 - 10 z 234