Áno

Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
603 Obmena rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) 113. 11.07.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
605 Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia 113. 11.07.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
606 Návrh na ratifikáciu Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu 113. 11.07.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
604 Návrh na obstaranie nových taktických stíhacích lietadiel I.časť – neutajovaná 113. 11.07.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
602 Návrh Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám 113. 11.07.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
599 Návrh realizácie projektu 155 mm samohybná kanónová húfnica ZUZANA 2 112. 23.05.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
600 Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2017 112. 23.05.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
601 Návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou príslušníkov tímu ozbrojených síl Spojených štátov amerických na území Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia výcviku a poradenstva 112. 23.05.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
598 Aktualizácia materiálu „Určenie hrozby jadrovým zariadením a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátu“. 111. 25.04.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
597 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky 111. 25.04.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
594 Informácia o vykonaní cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2017 110. 28.03.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
595 Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2017 110. 28.03.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
596 Návrh Vojenské, odborné a faktické hodnotenie plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúce z členstva v NATO v pôsobnosti OS SR 110. 28.03.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
583 Návrh Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2018 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
584 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku na rok 2018 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 1 z 8 / Záznamy: 1 - 15 z 119