Áno

Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
598 Aktualizácia materiálu „Určenie hrozby jadrovým zariadením a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátu“. 111. 25.04.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
597 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO do Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Estónskej republiky a Poľskej republiky 111. 25.04.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
594 Informácia o vykonaní cvičenia krízového riadenia NATO CMX 2017 110. 28.03.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
595 Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2017 110. 28.03.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
596 Návrh Vojenské, odborné a faktické hodnotenie plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúce z členstva v NATO v pôsobnosti OS SR 110. 28.03.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
583 Návrh Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2018 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
584 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku na rok 2018 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
585 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie na rok 2018 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
586 Návrh Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie na rok 2018 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
587 Návrh Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2018 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
588 Návrh Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre energetickú bezpečnosť na rok 2018 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
589 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre kybernetickú bezpečnosť na rok 2018 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
590 Informácia o plnení všetkých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z členstva v NATO 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
591 Medzirezortný program Podpora obrany štátu na roky 2018 - 2023 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
592 Návrh koncepcie mobilizácie ozbrojených síl Slovenskej republiky 108. 24.01.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 1 z 8 / Záznamy: 1 - 15 z 111