Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
608 Návrh Správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny za rok 2017 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
609 Návrh Správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok plynu za rok 2017 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
610 Návrh Správa o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
612 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
611 Návrh na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2018 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
613 Návrh koncepcie rozvoja systému obrany štátu 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
614 Komplexné hodnotenie obrany SR za rok 2017 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
615 Aktualizácia zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsobu ich ochrany a obrany 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
603 Obmena rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) 113. 11.07.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
605 Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia 113. 11.07.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 1 z 13 / Záznamy: 1 - 10 z 127