Detail materiálu

Základné údaje
Návrh Sektorových a prierezových kritérií na určenie prvkov kritickej infraštruktúry a zoznam prvkov kritickej infraštruktúry a ich zaradenie do sektorov kritickej infraštruktúry
V-202/2018
11.07.2018
ministerka vnútra
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
7746
Utajovaný
Ostatné materiály
Zaradený
Vyhradené
7

História::
11.07.2018 07:47
11.07.2018 17:43