Detail materiálu

Základné údaje
Vyhodnotenie aktuálnej bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
KBR1/2018
30.08.2018
príslušný člen poradného orgánu vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
7746
ústne informácie členov Bezpečnostnej rady SR a trvale prizývaných
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený

História::
30.08.2018 14:24
30.08.2018 14:24