Detail materiálu

Základné údaje
Vyhodnotenie aktuálnej bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike a vo svete
KBR123/2021
22.02.2021
príslušný člen poradného orgánu vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
7746
ústne informácie členov a trvale prizývaných
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
1

História::
22.02.2021 13:35
22.02.2021 13:35