Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
565 Návrh Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030 103. 04.10.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
566 Návrh Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2018 103. 04.10.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
568 Informácia o prijatých cieľoch spôsobilostí 2017 pre SR 103. 04.10.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
569 Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2016 103. 04.10.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
555 Návrh Správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok plynu za rok 2016 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
556 Návrh Správa o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
558 Informácia o aktuálnom vývoji v oblasti doplňovania (regrutácie) vojenského personálu ozbrojených síl Slovenskej republiky 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
554 Návrh Správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny za rok 2016 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
560 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z materiálu Príprava Slovenskej republiky na plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí Slovenskej republiky 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
561 Návrh aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 16 z 23 / Záznamy: 151 - 160 z 229