Program rokovania

Základné Údaje
129.
zasadnutie Bezpečnostnej rady SR
07.09.2020
9:00
rokovacia miestnosť vlády SR, ÚV SR

KBR1/2020
Úrad vlády Slovenskej republiky
príslušný člen poradného orgánu vlády SR
KBR17574/2020
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby; minister obrany
KBR15083/2020
Úrad vlády Slovenskej republiky
tajomník Bezpečnostnej rady SR
KBR18848/2020
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister hospodárstva
KBR18850/2020
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister hospodárstva
KBR18852/2020
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister hospodárstva
KBR17734/2020
Úrad vlády Slovenskej republiky
tajomník Bezpečnostnej rady SR
KBR8140/2020
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
D-148/2020
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
Dôverné
V-18839/2020
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
minister obrany
Vyhradené
V-17779/2020
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
minister vnútra
Vyhradené
Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť
pdf Záznam 17.09.2020 pdf 324,52 kB


História:
04.09.2020 11:17
04.09.2020 11:17