Detail materiálu

Základné údaje
Štatút Situačného centra Slovenskej republiky
UV-V-19/2016
26.01.2016
predseda vlády a predseda Bezpečnostnej rady SR
ÚV SR
Utajovaný
Zaradený
Vyhradené
I
Vypustený

História:
26.01.2016 00:00
26.01.2016 00:00