Detail materiálu

Základné údaje
Informácia o stave podpory najmenej rozvinutých okresov
20.04.2017
splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Úrad vlády Slovenskej republiky
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
4
Vzatý na vedomie

História:
20.04.2017 15:11
20.04.2017 15:11