Detail materiálu

Základné údaje
Správa o plnení Akčného plánu pre mokrade na roky 2015 – 2018 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021, aktualizácia Programu starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024 a Akčný plán pre mokrade na roky 2019 – 2021
UV-9580/2019
28.03.2019
podpredseda vlády a minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
4448/2019-6.1
Úloha C.3 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 304 z 3. júna 2015
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
3
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 28.03.2019 docx 28,90 kB
pdf Predkladacia správa 28.03.2019 pdf 229,40 kB
pdf Vlastný materiál 28.03.2019 pdf 961,50 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 28.03.2019 pdf 786,92 kB
pdf Vyhlásenie 28.03.2019 pdf 320,98 kB
pdf Obal 28.03.2019 pdf 352,13 kB
pdf Príloha 1 28.03.2019 pdf 1,30 MB
pdf Príloha 2 28.03.2019 pdf 766,35 kB
pdf Doložka vplyvov 28.03.2019 pdf 760,10 kB
pdf Analýza vplyvov na životné prostredie 09.08.2019 pdf 590,71 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 09.08.2019 pdf 734,43 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k Správe o plnení Akčného plánu pre mokrade na roky 2015 – 2018 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021, aktualizácii Programu starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024 a Akčnému plánu pre mokrade na roky 2019 – 2021 144/2019 Uznesenie

História:
02.04.2019 11:14
02.04.2019 11:14