Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
UV-23437/2019
01.10.2019
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
spis č. 2019/12523-A1810
Zákon č. 224/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon schválený 26. júna 2019)
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
4
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 01.10.2019 docx 27,97 kB
pdf Predkladacia správa 01.10.2019 pdf 182,92 kB
pdf Vlastný materiál 01.10.2019 pdf 380,94 kB
pdf Dôvodová správa 01.10.2019 pdf 183,73 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 01.10.2019 pdf 174,03 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 01.10.2019 pdf 347,25 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 01.10.2019 pdf 763,30 kB
pdf Vyhlásenie 01.10.2019 pdf 439,29 kB
pdf Obal 01.10.2019 pdf 343,45 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 01.10.2019 pdf 177,09 kB
pdf Doložka vplyvov 01.10.2019 pdf 407,49 kB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 01.10.2019 pdf 666,59 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 09.10.2019 272,82 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 496/2019 Uznesenie

História:
01.10.2019 13:07
08.10.2019 13:35