Detail materiálu

Základné údaje
Revízia a aktualizácia Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami - návrh
UV-27062/2019
11.11.2019
minister hospodárstva
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22909/2019-4210-63377
Článok 10 smernice 2014/94/EÚ
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
5
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 11.11.2019 docx 60,64 kB
pdf Predkladacia správa 11.11.2019 pdf 202,01 kB
pdf Vlastný materiál 11.11.2019 pdf 1,34 MB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 11.11.2019 pdf 932,00 kB
pdf Vyhlásenie 11.11.2019 pdf 169,75 kB
pdf Obal 11.11.2019 pdf 190,95 kB
pdf Doložka vplyvov 11.11.2019 pdf 783,96 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 11.11.2019 pdf 454,14 kB
pdf Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie 11.11.2019 pdf 390,29 kB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 11.11.2019 pdf 699,00 kB
pdf Analýza vplyvov na životné prostredie 11.11.2019 pdf 276,24 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu Revízie a aktualizácie Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami 557/2019 Uznesenie

História:
13.11.2019 11:12
13.11.2019 11:12