Detail materiálu

Základné údaje
Piata správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky (hodnotené obdobie 1. 10. 2017 – 30. 9. 2019)
UV-2912/2020
05.02.2020
ministerka kultúry
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MK-1915/2020-110/2212
§ 10 zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
5
Schválený

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
rtf Návrh uznesenia 05.02.2020 rtf 158,37 kB
pdf Predkladacia správa 05.02.2020 pdf 126,10 kB
pdf Vlastný materiál 05.02.2020 pdf 717,95 kB
pdf Doložka vplyvov 05.02.2020 pdf 310,68 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 05.02.2020 pdf 490,39 kB
pdf Vyhlásenie 05.02.2020 pdf 339,77 kB
pdf Obal 05.02.2020 pdf 188,95 kB
pdf Príloha č. 1 - Prehľad školení z jazykovej kultúry 06.02.2020 pdf 227,83 kB
pdf Príloha č. 2 - Metodické usmernenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre obce 06.02.2020 pdf 149,50 kB
pdf Príloha č. 3 - Zoznam členov Ústrednej jazykovej rady 06.02.2020 pdf 138,80 kB
pdf Príloha č. 4 - Pozorovania vykonané Štátnou školskou inšpekciou 06.02.2020 pdf 216,51 kB
pdf Príloha č. 5 - Prehľad sťažností občanov doručených Rade pre vysielanie a retransmisiu 06.02.2020 pdf 190,78 kB
pdf Príloha č. 6 - Porušenie zákona o štátnom jazyku 06.02.2020 pdf 219,64 kB
pdf Príloha č. 7 - Prehľad opodstatnených podnetov týkajúcich sa nedodržania zákona 06.02.2020 pdf 137,82 kB
pdf Príloha č. 8 - Informácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 06.02.2020 pdf 139,44 kB
pdf Príloha č. 9 - Informácie sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 06.02.2020 pdf 407,87 kB
pdf Príloha č. 10 - Prehľad opodstatnených podnetov 06.02.2020 pdf 152,78 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k Piatej správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky (hodnotené obdobie 1. 10. 2017 – 30. 9. 2019) 62/2020 Uznesenie

História:
05.02.2020 14:46
11.02.2020 09:20