Detail materiálu

Základné údaje
Informácia o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2019 Úradom vlády SR a orgánmi štátnej správy
UV-5688/2020
11.03.2020
vedúci Úradu vlády SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
26-1/2020/IP-1/OPSOP
Materiál sa predkladá na základe úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 633 z 18. decembra 2019 k Zameraniu kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2020
Informatívny
Informatívny materiál
Zaradený
e
Vzatý na vedomie

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
pdf Návrh záznamu 11.03.2020 pdf 116,12 kB
pdf Predkladacia správa 11.03.2020 pdf 126,44 kB
pdf Vlastný materiál 11.03.2020 pdf 405,57 kB
pdf Zoznam tabuliek 11.03.2020 pdf 124,92 kB
pdf Tabuľka 1 - ÚDAJE O POČTE PODANÍ DORUČENÝCH ÚRADU VLÁDY SR V ROKU 2019 (PODĽA DRUHOV A ŠTVRŤROKOV) 11.03.2020 pdf 139,67 kB
pdf Tabuľka 2 - ÚDAJE O SPÔSOBE VYBAVOVANIA PÍSOMNÝCH PODANÍ ÚRADOM VLÁDY SR V ROKU 2019 (PODĽA DRUHOV A ŠTVRŤROKOV) 11.03.2020 pdf 153,69 kB
pdf Tabuľka 3 - Údaje o petíciách a sťažnostiach podaných ministerstvám a subjektom v ich pôsobnosti v roku 2019 11.03.2020 pdf 236,98 kB
pdf Tabuľka 4 - Údaje o petíciách a sťažnostiach podaných ostatným ústredným orgánom štátnej správy a subjektom v ich pôsobnosti v roku 2019 11.03.2020 pdf 232,69 kB
pdf Tabuľka 5 - Údaje o petíciách a sťažnostiach podaných orgánom miestnej štátnej správy a subjektom v ich pôsobnosti v roku 2019 11.03.2020 pdf 306,67 kB
pdf Tabuľka 6 - Údaje o petíciách a sťažnostiach podaných všetkým sledovaným subjektom v roku 2019 11.03.2020 pdf 224,10 kB
pdf Obal 25.05.2020 pdf 49,94 kB

História:
26.05.2020 17:33
26.05.2020 17:33