Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
UV-7348/2020
06.04.2020
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
11746/2020–M_OSS
§ 78e zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v zákona č. 66/2020 Z. z.
Riadny
Nariadenie vlády SR
Zaradený
1
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 06.04.2020 docx 41,73 kB
pdf Predkladacia správa 16.04.2020 pdf 124,10 kB
pdf Vlastný materiál 16.04.2020 pdf 145,24 kB
pdf Dôvodová správa 16.04.2020 pdf 125,46 kB
pdf Dôvodová správa – osobitná 16.04.2020 pdf 145,09 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 16.04.2020 pdf 184,65 kB
pdf Doložka vplyvov 16.04.2020 pdf 338,13 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 16.04.2020 pdf 313,17 kB
pdf Analýza sociálnych vplyvov 16.04.2020 pdf 362,44 kB
pdf Obal 16.04.2020 pdf 286,58 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 06.04.2020 461,76 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 200/2020 Uznesenie

História:
06.04.2020 17:26
06.04.2020 17:26