Detail materiálu

Základné údaje
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Jurský chlm
UV-8118/2020
20.04.2020
minister životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2462/2020-9.1
Článok 4 ods. 4 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Riadny
Ostatné materiály
Zaradený
6
Znenie so zapracovanými pripomienkami

Typ dokumentu Dátum pridania Typ súboru Veľkosť Akcia
docx Návrh uznesenia 20.04.2020 docx 28,79 kB
pdf Predkladacia správa 20.04.2020 pdf 372,13 kB
pdf Vlastný materiál 18.09.2020 pdf 704,67 kB
pdf Dôvodová správa 20.04.2020 pdf 486,64 kB
pdf Doložka zlučiteľnosti 20.04.2020 pdf 298,19 kB
pdf Vyhodnotenie pripomienkového konania 20.04.2020 pdf 901,75 kB
pdf Doložka vplyvov 20.04.2020 pdf 547,16 kB
pdf Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy 20.04.2020 pdf 706,01 kB
pdf Analýza vplyvov na životné prostredie 20.04.2020 pdf 380,73 kB
pdf Správa o účasti verejnosti 20.04.2020 pdf 446,40 kB
pdf Vyhlásenie 20.04.2020 pdf 346,96 kB
pdf Obal 20.04.2020 pdf 384,57 kB

Názov Dátum pridania Veľkosť
pdf Stanovisko SVL 10.06.2020 463,62 kB

Názov Číslo uznesenia Typ uznesenia
k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Jurský chlm 362/2020 Uznesenie

História:
10.06.2020 10:17
10.06.2020 10:17